سایت شخصی مهندس علیرضا طالع زاری

استاد دانشگاه های پیام نور و آزاد شاهرود در رشته مدیریت

تازه‌ترین نوشته‌ها

معرفی مهندس

مهندس علیرضا طالع زاری استاد دانشگاه های رشته مدیریت دولتی و صنعتی می باشند ........

درون‌شد

بازدیدکنندگان

1